Ηλιακή θέρμανση

Ηλιακή θέρμανση

Η ηλιακή ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο με τη μορφή ακτινοβολίας και είναι μια μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.

Η ακτινοβολία του ήλιου:
•    Μας δίνει φώς
•    Θερμαίνει τα αντικείμενα στα οποία προσπίπτει
•    Αλλάζει τις ιδιότητες των ημιαγωγών παράγοντας ηλεκτρικό ρεύμα

Συνεπώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ηλιακή ακτινοβολία για ενεργειακούς σκοπούς και συγκεκριμένα:
•    Για να πάρουμε θερμότητα από τον ήλιο
•    Για να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο

Ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται την θερμότητα του ήλιου με την χρήση των θερμικών ηλιακών συστημάτων. Τα συστήματα αυτά συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και την μετατρέπουν σε θερμότητα. Την θερμότητα αυτή μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε αμέσως ή να την αποθηκεύσουμε με τεχνητά μέσα και να την χρησιμοποιήσουμε όταν την χρειαστούμε.


Ηλιακά συστήματα
•    Τα ηλιακά συστήματα αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια δηλ. την ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και που είναι μια μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας.
•    Η Ελλάδα είναι χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια και προσφέρεται για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.
Η ηλιακή ενέργεια αξιοποιείται από τα ηλιακά συστήματα σε εγκαταστάσεις:
•    Για την παραγωγή ζεστών νερών χρήσης αντικαθιστώντας σε κτίρια τον κλασικό ηλεκτρικό θερμοσίφωνα
•    Για θέρμανση χώρων (ηλιακή θέρμανση) κτιρίων
•    Για παραγωγή ζεστών νερών που απαιτούνται σε παραγωγικές διαδικασίες όπως σαπωνοποιεία, βαφεία, ζυθοποιεία κλπ.
•    Για θέρμανση εδάφους σε θερμοκήπια


Hλιοθερμικά συστήματα
Tα ηλιοθερμικά συστήματα συνδυασμένης λειτουργίας για παραγωγή ΖΝΧ και θέρμανση χώρων μπορούν να καλύψουν από 10% - 60% τις ανάγκες μιας κατοικίας σε θέρμανση και σε ζεστό νερό χρήσης, ανάλογα με το μέγεθος της συλλεκτικής επιφάνειας, τον όγκο του θερμοδοχείου, τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής και τα χαρακτηριστικά της κατοικίας ( μέγεθος, ποιότητα μόνωσης, θερμικές ανάγκες).
Γενικά τα συστήματα αυτά αποτελούνται από το κύκλωμα των ηλιακών συλλεκτών (παραγωγή ενέργειας), το θερμοδοχείο αδρανείας (αποθήκευση ενέργειας), ένα σύστημα βοηθητικής ενέργειας (ηλεκτρικός λέβητας, λέβητας πετρελαίου –αερίου- βιομάζας, αντλία θερμότητας, ένα σύστημα θέρμανσης (θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια, fancoils) και ένα σύστημα ελέγχου. Η ιδανική εφαρμογή του συστήματος είναι για συστήματα θέρμανσης χαμηλών θερμοκρασιών (ενδοδαπέδια, fancoils), ενώ για θέρμανση με θερμαντικά σώματα αναμένεται μια μείωση της απόδοσης κατά 20%-25%.