Θέρμανση-Ψύξη οροφής

Θέρμανση-Ψύξη οροφής

TABS - ThermoActive Building Structures

Πρόκειται για ένα νέο σύστημα θέρμανσης και ψύξης το οποίο τοποθετούμε σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, για να θερμαίνει και να ψύχει το χώρο. Αποτελείται από γυψοσανίδες ενισχυμένες με ίνες και ενσωματωμένους σωλήνες. Τα χαρακτηριστικά τους είναι ότι έχουν εξαιρετικά μεγάλη αντοχή στα κτυπήματα. Αν δεν έχετε αρχίσει την κατασκευή του δικού σας κτιρίου, έχετε την δυνατότητα να ενσωματώσετε το κατάλληλο δίκτυο σωληνώσεων μέσα στο μπετόν κάθε πλάκας.


Τί είναι η θερμική άνεση;
Θερμική άνεση είναι η κατάσταση ισορροπίας του ανθρώπινου σώματος, όταν αυτό αποβάλλει θερμότητα (με τις κατάλληλες προϋποθέσεις), μέσα από τους εξής παρακάτω, τέσσερις τρόπους :
•    Ακτινοβολία
•    Μεταγωγή
•    Αγωγιμότητα
•    Εξάτμιση


Αυτοί οι τέσσερις παράγοντες εξαρτώνται από τις παρακάτω παραμέτρους:
•    Θερμοκρασίας επιφανειών που μας περιβάλλουν
•    Θερμοκρασία του αέρα
•    Σχετική υγρασία


Θέρμανση χειμώνα
Προϋπόθεση για να επιτευχθεί η ιδανική εναλλαγή θερμοκρασιών τον χειμώνα, είναι η ομοιόμορφη θερμοκρασία μεταξύ των επιφανειών που μας περιβάλλουν (τοίχοι, δάπεδα, οροφή) και του αέρα.

Καλοκαιρινή ψύξη
Το καλοκαίρι, η ιδανική εναλλαγή αλλάζει ελαφρώς, λόγω της διαφορετικής ενδυμασίας, των υψηλότερων θερμοκρασιών των επιφανειών και του αέρα.


Πλεονεκτήματα θέρμανσης - ψύξης οροφής και TABS 

•    Εξασφαλίζεται ένα σύστημα το οποίο μπορεί να καλύψει τις θερμικές και τις ψυκτικές ανάγκες του κτιρίου.
•    Η ποιότητα της θέρμανσης αυτής είναι ασύγκριτα ανώτερη από οποιοδήποτε άλλο σύστημα διανομής, καθώς είναι ομαλή και ομοιόμορφη χωρίς την ύπαρξη ψυχρών ή θερμών σημείων στο χώρο.
•    Η απουσία θερμαντικών σωμάτων ή άλλων μηχανισμών συμβάλει στην εξοικονόμηση  και την βελτίωση της αισθητικής του χώρου.
•    Επιπλέον, μπορείτε να συσσωρεύετε πολλαπλάσια ενέργεια στο ίδιο το σπίτι, ώστε σε περίπτωση τοποθέτησης μιας αντλίας θερμότητας, αυτή να λειτουργεί περισσότερο σε ωράριο χαμηλού τιμολογίου, παρέχοντας ασύγκριτη οικονομία. Πλεονέκτημα που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και σε οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία παραγωγής θερμικής ενέργειας.
•    Θα έχετε αποδοτικότερη ψύξη, καθώς η ψύξη μεταδίδεται πιο αποδοτικά από πάνω προς τα κάτω.
•    Στην περίπτωση σωληνώσεων μέσα στο μπετόν (TABS - ThermoActive Building Structures), το κτίριο αποκτά μεγάλη θερμική αδράνεια, με αποτέλεσμα να μην κρυώνει/ζεσταίνεται (ανάλογα τη λειτουργία, θερινή ή χειμερινή) ακόμα και σε μία πολύωρη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Υπολογίζεται ότι ακόμα και αν διακοπεί η παροχή της ΔΕΗ για 30 ώρες το κτίριο δεν θα χάσει πάνω από δύο βαθμούς θερμοκρασία. Φυσικά το φαινόμενο αυτό ισχύει και αντιστρόφως για αυτό και αυτό το σύστημα δεν ενδείκνυται για εξοχικές κατοικίες.