Αντλία Θερμότητας

Αντλία Θερμότητας

Η αντλία θερμότητας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψύξης και θέρμανσης στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα αναστροφής του ψυκτικού κύκλου ώστε ο συμπυκνωτής να γίνεται εξατμιστής και το αντίστροφο.

Η αντλία θερμότητας αποτελείται από:                            
•    Το συμπιεστή
•    Το συμπυκνωτή
•    Τον εξατμιστή             
•    Την εκτονωτική βαλβίδα
•    Την τετράοδη βαλβίδα
•    Το σύστημα ελέγχου  


Η κατηγοριοποίηση των αντλιών θερμότητας γίνεται με βάση:
1.    Το μέσο από όπου αντλεί και το μέσο από όπου αποβάλει:
•    Αέρα-Αέρα
•    Αέρα –Νερού
•    Νερού-Αέρα
•    Εδάφους-Αέρα
•    Εδάφους-Νερού
2.    Τη θέση των διάφορων μηχανισμών τους :
•    Ενιαίες ή αυτόνομες (Compact)
•    Διαιρούμενες ή διμερούς τύπου (Split Units)
3.    Τον τρόπο αναστροφής της λειτουργίας τους:
•    Σταθερού κυκλώματος ψυκτικού μέσου
•    Μεταβλητού κυκλώματος ψυκτικού μέσου


Η κατηγοριοποίηση των εφαρμογών των αντλιών θερμότητας γίνεται με βάση:
1.    Χαμηλών θερμοκρασιών  Ψύξης/ Θέρμανσης έως 55oC
•    Ενδοδαπέδια θέρμανση .Στην ενδοδαπέδια θέρμανση η θερμοκρασία του νερού κυμαίνεται από 35oC έως 45oC
•    Fan coil
•    Δροσισμός/ Ψύξη οροφής/ Fan coil.  Στο σύστημα δροσισμού/ ψύξη οροφής η θερμοκρασία του νερού κυμαίνεται από 7oC έως 18oC.Ο έλεγχος του συστήματος γίνεται με αυτοματισμό ελέγχου σημείου δρόσου.
•    Ζεστά Νερά Χρήσης (ΖΝΧ)
•    Θέρμανση Πισίνας
2.    Μεσαίων θερμοκρασιών έως 65οC
•    Η θερμοκρασία κυμαίνεται έως 65οC
•    Η εγκατάσταση σε υπάρχον σύστημα λέβητα είναι απλή & οικονομική
3.    Υψηλών θερμοκρασιών έως 80oC
•    Η θερμοκρασία κυμαίνεται  έως 80οC 
•    Η εγκατάσταση σε υπάρχον σύστημα λέβητα είναι απλή & οικονομική
4.    Γεωθερμία
•    Κλειστό σύστημα αβαθούς γεωθερμίας
•    Ανοιχτό σύστημα γεωθερμίας


Πλεονεκτήματα Αντλίας Θερμότητας
•    Εξοικονόμηση ενέργειας
•    Προστασία του περιβάλλοντος
•    Εγκατάσταση – Χώρος Μηχανοστασίου
•    Κόστος συντήρησης
•    Ευελιξία διασύνδεσης εφαρμογών
•    Αξιοπιστία – Ποιότητα
•    Έξυπνη διαχείριση