Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε Μοναστήρι

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε Μοναστήρι

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 30kw για την (ενεργειακή) ηλεκτρολογική κάλυψη των αναγκών της μονής.

Τοποθετήθηκε φωτοβολταϊκό πλαίσιο της Ιαπωνικής εταιρίας Solar Frontier, 124 τμχ, τα οποία θα συνδεθούν
με ρυθμιστές φόρτισης, οι οποίοι θα ελέγχουν την τροφοδοσία στη συστοιχία των μπαταριών. Από την συστοιχία των μπαταριών θα συνδεθούν με μετατροπείς τάσης (inverter) και από τον inverter στον γενικό ηλεκτρολογικό πίνακα της Μονής.

Τοποθέτηση αντλιών θερμότητας & ηλιακών για ζεστά νερά χρήσης.