Υποστήριξη (Service)

Υποστήριξη (Service)

Προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες αναλαμβάνουμε την περιοδική συντήρηση και τον έλεγχο της εγκατάστασης σας παρέχοντας την δυνατότητα σύναψης ετήσιου συμβολαίου συντήρησης και επέκταση εγγύησης εξοπλισμού.

Εξειδικευμένοι τεχνικοί εφοδιασμένοι με τον απαραίτητο εξοπλισμό αναλαμβάνουν να συντηρούν εγκαταστάσεις θέρμανσης , κλιματισμού , επεξεργασίας νερού καθώς και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και ισχύος.