Κλιματισμός

Κλιματισμός

Η έννοια του κλιματισμού
Σύστημα κλιματισμού είναι μια συσκευή, σύστημα ή μηχανισμός που σταθεροποιηθεί τη θερμοκρασία του αέρα και την υγρασία εντός της περιοχής που χρησιμοποιείται για την ψύξη, καθώς και τη θέρμανση ανάλογα με τις ιδιότητες του αέρα σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, συνήθως με τη χρήση του κύκλου ψύξης αλλά μερικές φορές με τη χρήση της εξάτμισης, πλέον κοινώς άνεση για την ψύξη των κτιρίων και αυτοκινήτων οχημάτων.
Περιγράφοντας απλώς αυτή τη λειτουργία, θα λέγαμε ότι απορροφούν από το περιβάλλον αέρα σε κάποια συγκεκριμένη θερμοκρασία, τον επεξεργάζονται με τα ψυκτικά τους υγρά και στη συνέχεια αποβάλλουν από το εξωτερικό τους μηχάνημα θερμότητα, ενώ στο εσωτερικό επιστρέφουν τον αέρα -που είχαν απορροφήσει- ψυχρό.


Κλιματισμός. Τι είναι και πως λειτουργεί
Σε οποιονδήποτε χώρο, κλιματισμός σημαίνει καλές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, προκειμένου να έχουμε μία άνετη διαβίωση.Έχει επικρατήσει ωστόσο να χαρακτηρίζεται ως κλιματισμός η ψύξη του χώρου που επιτυγχάνεται με διάφορα μηχανήματα (μολονότι τα ίδια μπορούν και να θερμάνουν επίσης).H λειτουργία των αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων, που ευρέως πλέον χρησιμοποιούνται (τύπου split, τοίχου και δαπέδου), βασίζεται στην ιδιότητα κάποιων ψυκτικών υγρών (έχουν επικρατήσει ως «φρέον»). Mέσω αυτών των υγρών τα μηχανήματα αλλάζουν τη θερμοκρασία ενός χώρου.


Οι βασικές λειτουργίες που επιτελούνται σε ένα σύστημα κλιματισμού είναι:

Θέρμανση
Είναι η διεργασία πρόσθεσης θερμικής ενέργειας (θερμότητας) στον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την άνοδο της θερμοκρασίας ή τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε ορισμένα όρια.

Ψύξη
Είναι η διεργασία αφαίρεσης θερμικής ενέργειας (θερμότητας) από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την πτώση της θερμοκρασίας ή τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε ορισμένα όρια.

Ύγρανση
Είναι η διεργασία πρόσθεσης νερού (υγρασίας) στον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την άνοδο της σχετικής υγρασίας ή τη διατήρησή της σε ορισμένα όρια.

Αφύγρανση
Είναι η διεργασία αφαίρεσης νερού (υγρασίας) από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την πτώση της σχετικής υγρασίας ή τη διατήρησή της σε ορισμένα όρια.

Ανανέωση του αέρα
Είναι η διεργασία λήψης εξωτερικού αέρα και απόρριψης αέρα από τους χώρους του κτιρίου, με σκοπό την αραίωση των αέριων προσμίξεων του αέρα και την εξασφάλιση της απαραίτητης ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

Καθαρισμός του αέρα
Είναι η διεργασία αφαίρεσης των σωματιδιακών και βιολογικών προσμίξεων του αέρα με σκοπό τη βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.


Τεχνολογίες Κλιματιστικών

Α) Inverter
Τί είναι η τεχνολογία Inverter;
Η τεχνολογία inverter, ελέγχει αναλογικά την ισχύ του κλιματιστικού. Τροποποιώντας την συχνότητα του ρεύματος τροφοδότησης ή την έντασή του, εξασφαλίζεται η ομαλή γραμμική μεταβολή της ταχύτητας περιστροφής του συμπιεστή που είναι η «καρδιά» του κλιματιστικού σας. Αυτό επιτρέπει την εναρμόνιση της ψυκτικής και της θερμικής ισχύος με τις εκάστοτε απαιτούμενες πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Όταν η θερμοκρασία του κλιματιζόμενου χώρου διαφέρει κατά πολύ από την ρυθμισμένη θερμοκρασία, το κλιματιστικό λειτουργεί με την μέγιστη ισχύ, εξασφαλίζοντας την γρήγορη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία στον κλιματιζόμενο χώρο, ο συμπιεστής ρυθμίζει με ακρίβεια την ισχύ για την διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας.
Γιατί οι μονάδες με τεχνολογία Inverter είναι πιο οικονομικές στην λειτουργία τους;  Χάριν στην τεχνολογία Inverter ο βαθμός απόδοσης των κλιματιστικών μονάδων είναι σημαντικά υψηλότερος κατά την λειτουργία τους τόσο σε πλήρες φορτίο όσο και σε μερικό φορτίο. Με δεδομένο ότι οι κλιματιστικές μονάδες λειτουργούν περισσότερο από το 80% του χρόνου τους σε μερικό φορτίο, ο υψηλότερος βαθμός απόδοσης των μονάδων με τεχνολογία inverter, επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας έως και 30~40% της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας, σε σχέση με μονάδες σταθερών στροφών αντίστοιχης ισχύος.

Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας inverter
•    Επιτυγχάνετε πολύ ταχύτερα η επιθυμητή θερμοκρασία
•    Ο χρόνος έναρξης μειώνεται κατά 1/3
•    Εξοικονομείτε ενέργεια και χρήμα: 30% μικρότερη κατανάλωση ενέργειας
•    Αποφεύγεται η επαναληπτική λειτουργία του συμπιεστή, με άλλα λόγια δεν υπάρχουν σημεία αιχμής τάσης
•    Το κόστος κατανάλωσης ενέργειας μειώνεται κατά 1/3 (σε σύγκριση με κανονικές μονάδες on/off)
•    Δεν υπάρχουν διακυμάνσεις θερμοκρασίας 


Β) Κλιματιστικά σταθερών στροφών
Τα κλιματιστικά σταθερών στροφών εργάζονται αποδίδοντας σταθερή ισχύ. Μόλις επιτύχουν την επιθυμητή θερμοκρασία σταματούν.
Αποτέλεσμα:
•    Συχνές εκκινήσεις
•    Δουλεύουν σε πλήρες φορτίο πάντα.


Τι είναι η ενεργειακή κλάση των μονάδων;
Η Ενεργειακή Κλάση είναι η ταξινόμηση των κλιματιστικών μονάδων ανάλογα με την κατανάλωση ενέργειας. Η κοινοτική νομοθεσία επιβάλλει όλα τα νέα κλιματιστικά να έχουν μια ετικέτα με την «ενεργειακή σήμανση» της συσκευής. Η ταξινόμηση γίνεται σε επτά διαφορετικές κατηγορίες, A έως G, με την Α να δηλώνει την πιο αποδοτική μονάδα και την G την λιγότερη αποδοτική, που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε . Συνήθως ενδείκνυται η επιλογή ενεργειακή κλάσης Α ή έστω Β. Η επιλογή μιας κλιματιστικής μονάδας με υψηλή ενεργειακή κλάση συνήθως είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία κινητήρων και συμπιεστών Inverter που εξασφαλίζουν άνεση και οικονομία λειτουργίας. Να σημειωθεί ότι η επιλογή μιας μονάδας με υψηλή ενεργειακή απόδοση Α+ και η χρήση της τεχνολογίας inverter μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους έως και 50% σε σχέση με μια συμβατική μονάδα σταθερών στροφών και Ενεργειακής Κλάσης Β.