Φωτοβολταίκά Καρτερός Ηρακλείου

Φωτοβολταίκά Καρτερός Ηρακλείου

Διασυνδεμένο φωτοβολταϊκό 40kw στην περιοχή Καρτερός Ηρακλείου