Φωτοβολταϊκά Σητεία

Φωτοβολταϊκά Σητεία

Διασυνδεμένα φωτοβολταϊκά 10w