Φωτοβολταϊκά Στέγης Λατσίδα

Φωτοβολταϊκά Στέγης Λατσίδα

Διασυνδεμένα φωτοβολταϊκά στέγης 10kw