Μικροβιολογικό εργαστήριο στο Ηράκλειο

Μικροβιολογικό εργαστήριο στο Ηράκλειο

Κλιματισμός-θέρμανση με αντλία  θερμότητας ECOPLUS SWBB26.0  και Fan coils τοίχου ALK
Τοποθετηθήκαν: Συστήματα εξαερισμού & φωτισμός Led
Πραγματοποιήθηκαν : Ηλεκτρολογικές εργασίες