Εγκατάσταση και τοποθέτηση αντλιών θερμότητας πισίνας SBR στο Swim college Thessaloniki

Εγκατάσταση και τοποθέτηση αντλιών θερμότητας πισίνας SBR στο Swim college Thessaloniki

Εγκατάσταση και τοποθέτηση αντλιών θερμοτητας  πισίνας SBR 26 & SBR 13,5 της Eco Plus, για θέρμανση  πισίνας στο  Swim college στην Θεσσαλονίκη.