Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας Palm σε δικηγορικό γραφείο στην Κέρκυρα

Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας Palm σε δικηγορικό γραφείο στην Κέρκυρα

Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας  ψύξη-θέρμανσης 40 kw Palm σε δικηγορικό γραφείο στην Κέρκυρα.