Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στο δημοτικό στάδιο Νέα Ιώνιας

Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στο δημοτικό στάδιο Νέα Ιώνιας

Προμήθεια  αντλίας θερμότητας  ισχύος 90 KW, για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στο δημοτικό στάδιο Νέας Ιώνιας.