Τοποθέτηση & εγκατάσταση αντλίας θερμότητας Ecoplus SBR26 στο κολυμβητήριο Χελωνάκια

Τοποθέτηση & εγκατάσταση αντλίας θερμότητας Ecoplus SBR26 στο κολυμβητήριο Χελωνάκια

Τοποθέτηση & εγκατάσταση δυο  αντλιών θερμότητας Ecoplus SBR 26, για θέρμανση των κολυμβητικών δεξαμενών στο κολυμβητήριο Χελωνάκια.