Τοποθέτηση συστήματος εξαερισμού στο Γενικό χημείο κράτους

Τοποθέτηση συστήματος εξαερισμού στο Γενικό χημείο κράτους

Τοποθέτηση συστήματος εξαερισμού για μεγίστη εξοικονόμηση ενεργείας και άνεσης.