Θέρμανση κλειστών κολυμβητικών δεξαμενών στο Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης

Θέρμανση κλειστών κολυμβητικών δεξαμενών στο Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης

Έλεγχος ύγρανσης-αφύγρανσης  με εγκατάσταση ΚΚΜ (κεντρικής κλιματιστικής μονάδας). Εγκατάσταση αντλιών θερμοτητας για ψύξη& θέρμανση του χώρου με ανάκτηση,  γεωθερμική αντλία θερμοτητας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε συστοιχία με αντλίες θερμοτητας, γενικής ισχύς 220 KW.