Η νέα πρόκληση της Mechanical Solutions: Project 120 ημερών

Η νέα πρόκληση της Mechanical Solutions: Project 120 ημερών

Η νέα πρόκληση της Mechanical Solutions: Project 120 ημερών για μετατροπή του κτηρίου 600 τμ από Ζ ενεργειακή κλάση σε Α+.

Project 120 ημερών για μετατροπή του κτηρίου 600 τμ από Ζ ενεργειακή  κλάση σε Α+, η νεα προκληση της Mechanical Solutions.