Σύστημα αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού σε Βίλα στην Ελούντα

Σύστημα αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού σε Βίλα στην Ελούντα

Σύστημα αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού 40m3 ανά ήμερα της Εταιρείας Watera.

Τοποθετήθηκαν για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης σε Βίλα στην Ελούντα.