Ανακαίνιση στον Άγιο Νικόλαο

 Ανακαίνιση στον Άγιο Νικόλαο

Ενδοδαπέδια θέρμανση στον Άγιο Νικόλαο

Ανακαίνιση σε οικία  110m2
Έργο σε εξέλιξη :Ενδοδαπέδια θέρμανση στον Άγιο Νικόλαο
Πραγματοποιήθηκε Ενδοδαπέδια θέρμανση:
1.Με μορφόπλακα τύπου Silent (που παρέχει extra ηχομόνωση) FRAGMAT
2.Με ανοξείδωτο συλλέκτη ενδοδαπέδιας FRAGMAT
3.Με σωλήνα πολυστρωματική (PEX-AL-PEX) UNIDELTA

Στην ίδια οικία είναι σε εξέλιξη :
-Τοποθέτηση στομίων για κρυφού τύπου FAN COIL που έχουμε τοποθετήσει
-Συγκρότηση μηχανοστασίου