Ξενοδοχείο Porto Elounda

Ξενοδοχείο Porto Elounda

Κατασκευή εξαερισμού & αερισμού, καθώς και κλιματισμός με  Fan Coil  νερού στο χώρο του ζαχαροπλαστείου στο ξενοδοχείο Porto Elounda