Ξενοδοχείο Laguna Resort & Spa στη Χερσόνησο

Ξενοδοχείο Laguna Resort & Spa στη Χερσόνησο

Τοποθέτηση συστήματος κλιματισμού -αερισμού και αφύγρανσης στο χώρο των Spa με ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμικής ενέργειας.