Ξενοδοχείο Gouves Park

Ξενοδοχείο Gouves Park

Eργασίες για Κατασκευή κεντρικής πισίνας:
1.Τοποθέτηση λαμπτήρων τεχνολογίας  led  χρωματισμού RGB.
2.Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στην Κεντρική πισίνα του ξενοδοχείου.