Ξενοδοχείο Δύο Πέτρες στον Κρούστα

Ξενοδοχείο Δύο Πέτρες στον Κρούστα

Δημιουργία  μηχανοστασίου με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (κλειστού γεωεναλλάκτη) για θέρμανση & κλιματισμό ενοικιαζομένων δωματίων, με την βοήθεια ενδοδαπέδιας θέρμανσης, ψύξη οροφής  στα μπετά και μηχανημάτων  fan coil.
Για την παραγωγή ζεστών νερών χρήσης τοποθετήσαμε 2 αντλίες θερμότητας με ενσωματωμένο boiler 200 lt  έκαστος.