Ξενοδοχείο Βlue Dolpin στην Χαλκιδική

Ξενοδοχείο Βlue Dolpin στην Χαλκιδική

Τοποθέτηση αντλιών θερμότητας SBR 50 και SBR 70 της ECO PLUS για θέρμανση πισίνας  στο ξενοδοχείο Βlue Dolpin στην Μεταμόρφωση Χαλκιδικής.