Ξενοδοχείο Arminda & Spa στη Σταλίδα

Ξενοδοχείο Arminda & Spa στη Σταλίδα

Τοποθετήθηκε σύστημα για ζεστό νερό χρήσης με κεντρικό ηλιακό πεδίο και έγιναν υδραυλικές εγκαταστάσεις