Η επίδραση των αυτοματισμών στην ενεργειακή αποδοτικότητα του κτηρίου

Η επίδραση των αυτοματισμών στην ενεργειακή αποδοτικότητα του κτηρίου

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι πλέον βασική παράμετρος στο σχεδιασμό των κτηρίων. Η χρήση αυτοματισμών για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι προϋπόθεση για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων. Παράλληλα είναι η πιο ευέλικτη λύση και για υφιστάμενα κτήρια.

Η ενεργειακή πιστοποίηση των αυτοματισμών έρχεται να δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη συστημάτων αυτοματισμών ελέγχου, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το οικονομοτεχνικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο πλέον θα μπορούν οι μηχανικοί να στηρίξουν αξιόπιστα τις ενεργειακές προτάσεις τους.

Η Mechanical Solutions έχοντας στρατηγικά επενδύσει στη ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον τομέα της χρήσης αυτοματισμών για την εξοικονόμηση της ενέργειας θεώρησε καθήκον της, μετά τις εξελίξεις της ενεργειακής πιστοποίησης να ανοίξει την αυλαία της ενημέρωσης σε ένα τομέα που σίγουρα απασχολεί ή θα απασχολήσει στο άμεσο μέλλον όλους τους μηχανικούς και όχι μόνο, μιας και η εξοικονόμηση ενέργειας μας αφορά όλους.

Η Mechanical Solutions είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της SIEMENS AE στον σχεδιασμό την προμήθεια και την εγκατάσταση αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής οργάνωσε εκδήλωση ενημέρωσης με θέμα : <<Η επίδραση των αυτοματισμών κτηρίων και των λειτουργιών ελέγχου στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων >>.

Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Κος Βουλβουτζής Γεώργιος, υπεύθυνος του τομέα αυτοματισμών κτηρίων της SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES, με εμπειρία πολλών χρόνων στο χώρο των αυτοματισμών κτηρίων για εξοικονόμηση ενέργειας.