Σύστημα αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού σε Βίλα στην Ελούντα

06/07/2018 01:07

Σύστημα αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού σε Βίλα στην Ελούντα

Σύστημα αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού σε Βίλα στην Ελούντα


Σύστημα αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού  40m3  ανά ήμερα της Εταιρείας Woltera.

Τοποθετήθηκαν για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης σε Βίλα στην Ελούντα.