Εγκατάσταση και τοποθέτηση αντλιών θερμότητας πισίνας SBR στο Swim college Thessaloniki Μαρία Κάλας 3 απέναντι από Ποσειδώνιο

10/05/2018 01:05

Εγκατάσταση και τοποθέτηση αντλιών θερμότητας πισίνας SBR  στο Swim college Thessaloniki Μαρία Κάλας 3 απέναντι από Ποσειδώνιο

Εγκατάσταση και τοποθέτηση αντλιών θερμότητας πισίνας SBR  στο Swim college Thessaloniki Μαρία Κάλας 3 απέναντι από Ποσειδώνιο 


Εγκατάσταση και τοποθέτηση αντλιών θερμοτητας  πισίνας SBR 26 & SBR 13,5 της Eco Plus, για

Θέρμανση  πισίνας στο  Swim college στην Θεσσαλονίκη.