Χολαργός_Ψύξη Οροφής

03/12/2014 11:12

Χολαργός_Ψύξη Οροφής

Εγκατάσταση ψύξη οροφής σε οπλισμένο σκυρόδεμα για την καλύτερη απόδοση στον κλιματισμό της κατοικίας.