Τοποθέτηση και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας σε οικία στο Μενίδι.

09/10/2019 03:10

Τοποθέτηση και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας σε οικία στο Μενίδι.

Τοποθέτηση και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας και θερμαντικά σώματα για  θέρμανση οικίας στο Μενίδι.