Ψύξη Οροφής στο Σίσσι Λασιθίου

02/12/2014 09:12

Ψύξη Οροφής στο Σίσσι Λασιθίου

Εγκατάσταση ψύξη οροφής σε οπλισμένο σκυρόδεμα για την καλύτερη απόδοση στον κλιματισμό της κατοικίας. .