Οικία στο Σίσι Λασιθίου

21/07/2014 10:07

Οικία στο Σίσι Λασιθίου

Ηλιακή θέρμανση δαπέδου, ψύξη – θέρμανση με Heat Pump και παραγωγή ΖΝΧ με Κεντρικό Ηλιακό Πεδίο.