Οικία στη Χερσόνησο Κρήτης

21/07/2014 10:07

Οικία στη Χερσόνησο Κρήτης

Ηλιακή – θέρμανση οροφής - ψύξη οροφής παραγωγή ΖΝΧ με ανάκτηση και υβριδικό σύστημα θέρμανσης κολυμβητικής δεξαμενής με ανάκτηση θερμότητας από το HeatPump και χρήση του ηλιακού πεδίου.