Μοίρες Ηρακλείου Ψύξη Οροφής

02/12/2014 09:12

Μοίρες Ηρακλείου Ψύξη Οροφής

Ο κλιματισμός σύγχρονων κατοικιών και γενικά κτιρίων, έχει σήμερα υψηλές απαιτήσεις. Οι παραδοσιακές τεχνικές, όπως τα συστήματα με ρεύματα αέρος και θορύβους, αδυνατούν να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις, όπως η μέγιστη άνεση με τη δαπάνη ελάχιστου χώρου και ενέργειας.  Η τεχνολογία ψυκτικών ή θερμικών επιφανειών με τριχοειδείς σωλήνες, προσφέρει εντελώς νέους ορίζοντες: μικροσωλήνες από ελαστικό πλαστικό τοποθετούνται σε πυκνή διάταξη στις οροφές, τους τοίχους ή τα δάπεδα των χώρων που θέλουμε να κλιματίσουμε και μεταδίδουν με φυσικό τρόπο την ενέργειά τους.

Στην περίπτωση της  ψύξης, είναι αρκετό, το κρύο νερό ροής να είναι 16°C, σε αντίθεση με τα άλλα συστήματα κλιματισμού, που απαιτούν νερό ροής 6° έως 8°C.

Στην περίπτωση της  θέρμανσης, είναι αρκετό, το ζεστό νερό ροής να είναι 30° έως 32°C, σε αντίθεση με τις πολύ υψηλές ή υψηλές θερμοκρασίες νερού ροής, ανάλογα με το σύστημα θέρμανσης, όπως για παράδειγμα οι 90°C, στα θερμαντικά σώματα ή οι 45°C περίπου, σε μία κλασσική θέρμανση δαπέδου.

Για την ψύξη ή τη θέρμανση των χώρων, ρέει νερό μέσα στους σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 4,3mm. Οι επιφάνειες που έχουν εξοπλιστεί με τα πλέγματα των τριχοειδών σωλήνων, ψύχονται ή θερμαίνονται ισομερώς και εξασφαλίζουν τη γρήγορη μετάδοση της ενέργειας και την άμεση απόδοση στον χώρο.  Η σχετική υγρασία των χώρων ελέγχεται, ώστε να διατηρείται στο ιδανικό ποσοστό 50%.

Έχει διαπιστωθεί ότι εφόσον ο κλιματισμός των χώρων γίνεται με ενεργές επιφάνειες, ο ρυθμός εναλλαγής του αέρα μειώνεται στο ελάχιστο (περίπου 2 έως 3 φορές), πράγμα που είναι ιδανικό από άποψη υγιεινής.