Γεωθερμία στο Κοκκίνη Χάνι

10/12/2014 11:12

Γεωθερμία στο Κοκκίνη Χάνι

Εφαρμογή γεωθερμίας οριζόντιου κλειστού κυκλώματος πριν ρίξουν τα μπετά καθαριότητας. Η γεωθερμία δίνει στην αντλία θερμότητας διπλάσιο βαθμό απόδοσης από τις αερόθερμες αντλίες.