Κατοικία στις Αρχάνες

17/09/2014 12:09

Κατοικία στις Αρχάνες

Έργο Γεωθερμίας Υπό κατασκευή μεζονέτα στις Αρχάνες Ηρακλείου. Δημιουργήθηκε κλειστό γεωθερμικό πεδίο του οποίου ένα μέρος καλύφθηκε από εκσκαφή στα μπετά καθαριότητας. Για να καλύψουμε μετά από μελέτη τις υπόλοιπες ανάγκες του γεωθερμικού πεδίου, χρησιμοποιήσαμε τον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου, αφού το υπέδαφος ήταν προσιτό για εκσκαφή(δεν ήταν δηλαδή βραχώδες & σκληρό)