Αντλία Θερμότητας στο Πήλιο

02/03/2015 11:03

Αντλία Θερμότητας στο Πήλιο

Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας σε σώματα στην Τζαγκαράδα Πήλιο