Ανακαίνιση στον Άγιο Νικόλαο

05/04/2017 11:04

Ανακαίνιση στον Άγιο Νικόλαο

Ενδοδαπέδια θέρμανση στον Άγιο Νικόλαο

Ανακαίνιση σε οικια  110㎡


Έργο σε εξέλιξη :Ενδοδαπέδια θέρμανση στον Άγιο Νικόλαο

Πραγματοποιήθηκε Ενδοδαπέδια θέρμανση:

▸με μορφόπλακα τύπου Silent (που παρέχει extra ηχομόνωση) FRAGMAT

▸με ανοξείδωτο συλλέκτη ενδοδαπέδιας FRAGMAT
▸με σωλήνα πολυστρωματική (PEX-AL-PEX) UNIDELTA

Στην ίδια οικία είναι σε εξέλιξη :
-Τοποθέτηση στομίων για κρυφού τύπου FAN COIL που έχουμε τοποθετήσει 
-Συγκρότηση μηχανοστασίου