Ξενοδοχείο Itanos

17/10/2014 12:10

Ξενοδοχείο Itanos

Τοποθέτηση Αντλίας Θερμότητας. ​Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης & αναδιάταξη μηχανοστασίου για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους με χαμηλότερο κόστος