Central Hersonissos Hotel

17/10/2014 12:10

Central Hersonissos Hotel

Τοποθέτηση Αντλίας Θερμότητας για Ζεστά Νερά Χρήσης (ΖΝΧ)

Κατάργηση λέβητα πετρελαίου στο ξενοδοχείο το οποίο τον χρησιμοποιούσε για την παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης μέσω εναλλάκτη στο boiler και απαρχαιωμένου ηλιακού πεδίου με πλακοειδή εναλλάκτη.

Αντικαταστήσαμε τον λέβητα πετρελαίου με αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών (80οC) για να μπορεί να προστατεύσει το κύκλωμα από λεγεωνέλλα.

Το απαρχαιωμένο ηλιακό πεδίο αντικαταστάθηκε με καινούριους ηλιακούς συλλέκτες για την καλύτερη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας.