Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στο δημοτικό στάδιο Νέα Ιώνιας

26/04/2018 12:04

Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στο δημοτικό στάδιο Νέα Ιώνιας

Προμήθεια  αντλίας θερμοτητας  ισχύος 90 KW, για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στο δημοτικό στάδιο Νέας Ιώνιας.