Ξενοδοχείο Marni Village -Κουτουλουφάρι

21/05/2019 09:05

Ξενοδοχείο Marni Village -Κουτουλουφάρι

Ξενοδοχείο Marni Village-Κουτουλουφάρι

Προμήθεια κλιματιστικών  τύπου split και αντλίας θερμότητας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.