Ολοκλήρωση έργου στο ξενοδοχείο

04/06/2018 10:06

Ολοκλήρωση έργου στο ξενοδοχείο

Ολοκλήρωση έργου στο ξενοδοχείο Αναστασία στην Χερσόνησο Κρήτης .

Φωτισμός Πισίνας Led RGB.