Θέρμανση κλειστών κολυμβητικών δεξαμενών στο Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης

26/04/2018 11:04

Θέρμανση κλειστών κολυμβητικών δεξαμενών  στο Στάδιο Γεώργιος ΚαραϊσκάκηςΠραγματοποιήθηκε: Θέρμανση κλειστών κολυμβητικών δεξαμενών.

Έλεγχος ύγρανσης-αφύγρανσης  με εγκατάσταση ΚΚΜ (κεντρικής κλιματιστικής μονάδας).

Εγκατάσταση αντλιών θερμοτητας για ψύξη& θέρμανση του χώρου με ανάκτηση, γεωθερμική αντλία θερμοτητας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε συστοιχία με αντλίες θερμοτητας, γενικής ισχύς 220 KW.

  •