Κατασκευή εξαερισμού & αερισμού, καθώς και κλιματισμός χώρου με Fan Coil νερού ζαχαροπλαστείο στο ξενοδοχείο Porto Elounda

21/04/2018 09:04

Κατασκευή εξαερισμού & αερισμού, καθώς και κλιματισμός χώρου με  Fan Coil  νερού ζαχαροπλαστείο στο ξενοδοχείο Porto Elounda

Κατασκευή εξαερισμού & αερισμού, καθώς και κλιματισμός χώρου με  Fan Coil  νερού ζαχαροπλαστείο στο ξενοδοχείο Porto Elounda