Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας Palm σε δικηγορικό γραφείο στην Κέρκυρα.

05/10/2018 12:10

Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας  Palm σε δικηγορικό γραφείο στην Κέρκυρα.

Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας  ψύξη-θέρμανσης 40 kw Palm σε δικηγορικό γραφείο στην Κέρκυρα.