ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

30/09/2014 12:09

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Κεντρική Θέρμανση ονομάζεται η παραγωγή θερμότητας για τη θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από ένα κεντρικό σύστημα εγκατεστημένο σε ένα κτίριο (ή σύνολο κτιρίων) για το σκοπό αυτό. Το κεντρικό αυτό σύστημα αποτελείται από ένα σύνολο αλληλοσυνδεδεμένων συσκευών και οργάνων, και συγκεκριμένα από το λέβητα, τον καυστήρα, τον κυκλοφορητή, τη δεξαμενή καυσίμων, τις διατάξεις ασφαλείας, τις σωληνώσεις, την καπνοδόχο και τα θερμαντικά σώματα.

Η ενέργεια που παράγεται μεταφέρεται στους διάφορους χώρους μέσω ενός θερμαντικού μέσου (νερό) ενώ η διανομή επιτυγχάνεται μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων.


Τα μέρη ενός συστήματος κεντρικής θέρμανσης:

Ο Λέβητας

Ο λέβητας είναι ουσιαστικά μια ‘πιεστική’ δεξαμενή η οποία μεταβιβάζει θερμότητα στο θερμαντικό μέσο. Είναι ο χώρος όπου γίνεται η απαραίτητη καύση προκειμένου να θερμανθεί το μέσο αυτό (στη Ελλάδα είναι ως επί το πλείστον ζεστό νερό χαμηλών θερμοκρασιών). Ο τύπος του λέβητα που χρησιμοποιείται καθορίζεται κυρίως από την απαιτούμενη θερμοκρασία και την πίεση του παραγόμενου ατμού ή νερού.  Οι λέβητες διακρίνονται σύμφωνα με το υλικό κατασκευής τους σε χυτοσιδηρούς και χαλύβδινους.

Οι χυτοσίδηροι αντέχουν καλύτερα στη διάβρωση, μπορούν να δεχθούν προσθήκες στοιχείων και χρειάζονται μικρότερες ποσότητες νερού κατά τη λειτουργία τους. Οι χαλύβδινοι έχουν μικρό βάρος και αντέχουν καλύτερα στις πιέσεις και στις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. 

Οι διαστάσεις τους προσαρμόζονται καλύτερα στις διάφορες απαιτήσεις και έχουν χαμηλό κόστος.


Ο Καυστήρας


Ο καυστήρας είναι μια συσκευή προσαρμοσμένη πάνω στο λέβητα μέσα στον οποίο επιτυγχάνεται η ανάμειξη του καύσιμου υλικού (π.χ. πετρέλαιο) με τον αέρα έτσι ώστε να προκαλείται και να συντηρείται η καύση.  Οι καυστήρες διακρίνονται σε δυο τύπους ανάλογα με το καύσιμο (υγρό ή αέριο) που χρησιμοποιούν σε πετρελαίου και αερίου. 
Επίσης ανάλογα με το πόσες βαθμίδες έχουν, χωρίζονται σε μονοβάθμιους  (με μια βαθμίδα λειτουργίας) και διβάθμιους (με δύο βαθμίδες λειτουργίας). 
Υπάρχουν και οι αναλογικοί καυστήρες πετρελαίου οι οποίοι προσαρμόζουν την ροή πετρελαίου στο θάλαμο καύσης, άρα και την ισχύ του καυστήρα ανάλογα με την ζήτηση.


 
Οι κυκλοφορητές & η  Δεξαμενή Καυσίμων

Σε μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, οι κυκλοφορητές μεταφέρουν το νερό από τον λέβητα στα θερμαντικά σώματα και αντιστρόφως. Ο κυκλοφορητής είναι αντλία φυγοκεντρικού τύπου και κινείται με τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύματος. Συνήθως τοποθετούνται μέσα στο λεβητοστάσιο και κοντά στον λέβητα. Η δεξαμενή καυσίμων αποτελεί άλλο ένα σημαντικό στοιχείο μιας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης καθώς εκεί αποθηκεύεται το πετρέλαιο.


 Τα Θερμαντικά Σώματα

Τα θερμαντικά σώματα αποτελούν τις τελικές συσκευές ενός συστήματος εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης μέσω των οποίων η θερμότητα που μεταφέρει το θερμαντικό ρευστό μεταδίδεται στους εσωτερικούς χώρους. Τα σώματα είναι συνήθως κατασκευασμένα από χάλυβα ή αλουμίνιο.

Τα θερμαντικά σώματα διαθέτουν ειδικούς διακόπτες που επιτρέπουν την απομόνωσή τους προκειμένου να μην ξοδεύεται ενέργεια άσκοπα σε χώρους που δεν κατοικούνται. Διαθέτουν επίσης βαλβίδες εξαερισμού για την εξαέρωσή τους σε περιπτώσεις που συσσωρεύεται αέρας μη επιτρέποντας την ομαλή κυκλοφορία του νερού στο εσωτερικό τους. Τα θερμαντικά σώματα της Chappe συνοδεύονται από δεκαετή εγγύηση.


Διακοσμητικά σώματα IRSAP Ιταλίας

Μεγάλη ποικιλία από διακοσμητικά σώματα χώρου και μπάνιου.


Μπόιλερ

Τα μπόιλερ μας εξασφαλίζουν καθαρό πόσιμο νερό, για τη σιγουριά της υγείας των παιδιών μας. Ο διπλός έλεγχος αντοχής και στεγανότητας και το μεγάλου πάχους και άριστης ποιότητας χαλυβδοέλασμα από το οποίο κατασκευάζονται τα μπόιλερ, διασφαλίζουν τη αντοχή τους σε δίκτυα υψηλών πιέσεων που φτάνουν μέχρι και 10 bar.