ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

06/10/2014 12:10

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Η αντλία θερμότητας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ψύξης και θέρμανσης στο οποίο υπάρχει η δυνατότητα αναστροφής του ψυκτικού κύκλου ώστε ο συμπυκνωτής να γίνεται εξατμιστής και το αντίστροφο.       

       
Η αντλία θερμότητας αποτελείται από:                            
 •  Το συμπιεστή
 •  Το συμπυκνωτή
 •  Τον εξατμιστή             
 •  Την εκτονωτική βαλβίδα
 •  Την τετράοδη βαλβίδα
 • Το σύστημα ελέγχου      

Κατηγορίες:

Η κατηγοριοποίηση των αντλιών θερμότητας γίνεται με βάση:

      Το μέσο από όπου αντλεί και το μέσο από όπου αποβάλει:

 • Αέρα-Αέρα
 • Αέρα –Νερού
 • Νερού-Αέρα
 • Εδάφους-Αέρα
 • Εδάφους-Νερού

        Τη θέση των διάφορων μηχανισμών τους :

 • Ενιαίες ή αυτόνομες (Compact)
 • Διαιρούμενες ή διμερούς τύπου (Split Units)

         Τον τρόπο αναστροφής της λειτουργίας τους:

 • Σταθερού κυκλώματος ψυκτικού μέσου
 • Μεταβλητού κυκλώματος ψυκτικού μέσου


Κατηγορίες εφαρμογών

 • Σύστημα χαμηλών θερμοκρασιών

Ενδοδαπέδια θέρμανση .Στην ενδοδαπέδια θέρμανση η θερμοκρασία του νερού κυμαίνεται από 35oC έως 45oC

Fan coil

Δροσισμός/ Ψύξη οροφής/ Fan coil.  Στο σύστημα δροσισμού/ ψύξη οροφής η θερμοκρασία του νερού κυμαίνεται από 7oC έως 18oC.Ο έλεγχος του συστήματος γίνεται με αυτοματισμό ελέγχου σημείου δρόσου.

Ζεστά Νερά Χρήσης (ΖΝΧ)

Θέρμανση Πισίνας

 • Υψηλών θερμοκρασιών έως 80oC

Η θερμοκρασία κυμαίνεται  έως 80οC 

Η εγκατάσταση σε υπάρχον σύστημα λέβητα είναι απλή & οικονομική

 • Υψηλών θερμοκρασιών έως 65οC

Η θερμοκρασία κυμαίνεται έως 65οC

Η εγκατάσταση σε υπάρχον σύστημα λέβητα είναι απλή & οικονομική


 • Αντλία θερμότητας Ψύξης/ Θέρμανσης έως 55oC

ΑΝΤΛΙΑ-55


 • Γεωθερμία


Α.  Κλειστό σύστημα αβαθούς γεωθερμίας

Β.  Ανοιχτό σύστημα γεωθερμίας


Πλεονεκτήματα Αντλίας Θερμότητας
 • Εξοικονόμηση ενέργειας 
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Εγκατάσταση – Χώρος Μηχανοστασίου
 • Κόστος συντήρησης
 • Ευελιξία διασύνδεσης εφαρμογών
 • Αξιοπιστία – Ποιότητα
 • Έξυπνη διαχείριση