ΤΕΥΧΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

07/10/2017 09:10

Διαβάστε πρώτοι στο τεύχος Οκτωβρίου  2017 του περιοδικού "Πράσινο σπίτι & κτίριο" το άρθρο του Μηχανολόγου Μηχανικού C.E.O  M.B.A  της Mechanical Solutions, Δατσέρη Σ.Νικόλαου.

Ενημερωθείτε για το Unico slim Fan Coil της εταιρίας Mechanical Solutions (σελ 22-35-49)

www.4green.gr