Κατοικία στο Βραχόκηπο

21/07/2014 10:07

Κατοικία στο Βραχόκηπο

Κατοικία στο Βραχόκηπο Ηρακλείου

Οριζόντια γεωθερμία.